Nieuws

27 aug

Begin schermseizoen 2018-2019

Beste scherm(ouder)s,

Na twee maanden zomerrust is het weer zover: binnenkort gaat het nieuwe schermseizoen van start!

Na grondig overleg met de trainers werd besloten om een aantal wijzigingen door te voeren aan het trainingsrooster, dit teneinde kwalitatieve trainingen voor alle leden te kunnen blijven aanbieden. 

Voor de schermschool (o.l.v. Caroline, Caro en Joram) zullen de trainingen starten op woensdag 5 september. De lessen gaan door op zaterdag (10u-12u) en op woensdag (18u-19u30). 

De degengroep en floretgroep zullen voortaan gezamenlijk trainen onder leiding van Francis én Robrecht. De eerste training onder deze nieuwe formule zal doorgaan op dinsdag 4 september. De lessen zullen doorgaan op dinsdag (19u30-21u30) en vrijdag (19u30-21u30).

Het bestuur en de trainers beseffen dat er hierdoor mogelijk overlappingen met andere hobby's/activiteiten kunnen ontstaan, maar rekenen op jullie begrip voor deze wijzigingen die zeker niet lichtzinnig werden ingevoerd.

Teneinde tijdig de licenties voor het volgende seizoen te kunnen aanvragen bij de Vlaamse Schermbond (en dus ook tijdig een verlenging van jullie verzekering te kunnen garanderen), zou ik jullie vriendelijk willen verzoeken om tijdig en uiterlijk tegen maandag 17 september het jaarlijkse lidgeld te willen overschrijven op het rekeningnummer van de club (BE73 3930 4706 1560) met vermelding van je naam. Aangezien de kostprijs van de nationale VSB-licentie dit jaar met € 5 werd verhoogd, zien wij ons genoodzaakt om het jaarlijkse lidgeld met eenzelfde bedrag te verhogen. Dit betekent concreet dat het lidgeld voor de de jeugd (-18 jaar) € 270 en voor de volwassenen € 305 bedraagt.

Namens het bestuur wens ik jullie alvast een geslaagde start van het nieuwe schermseizoen. Wij hopen jullie allen volgende week te mogen terugzien!