Schermkring Sint-Niklaas

Jubileumviering 50 jaar Schermkring Sint-Niklaas

Zaterdag 6 mei werden wij onthaald door stad Sint-Niklaas op het stadhuis voor onze 50ste verjaardag. Vooraf gaven enkele leden van onze floretschool en degengroep een demonstratie voor het stadhuis.

Tijdens de viering werd Lucy Janssens ons bestuurslid dat reeds 25 jaar meebestuurd geëerd met een mooi medaille. Wijlen voorzitter Hugo Brioën en ondervoorzitter Remi Van Damme werden ook herdacht en bedankt voor de jaren inzet met een medaille.

Nogmaals willen wij iedereen bedanken die zich jaren heeft ingezet in het verleden, het heden en de toekomst. Zonder jullie was dit ons nooit gelukt!